Ogłoszenie o przetargach na sprzedaz działek z zasobu mienia Gminy Kotuń - działki leśne we wsi Koszewnica

  • 11/15/2022 3:30:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone obejmujące sprzedaż działek leśnych:

- nr ew.: 36/8, pow. 0,0207 ha, cena wywoławcza 3033,33 zł;

- nr ew.: 36/9, pow. 0,0216 ha, cena wywoławcza 3133,33 zł;

- nr ew.: 36/10, pow. 0,0340 ha, cena wywoławcza 4533,34 zł;

wraz z udziałami w drodze wewnętrznej – dz. nr ew. 36/7 we wsi Koszewnica, gm. Kotuń.

Data przetargu 20 grudnia 2022r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargach dostępne są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c oraz na stronie www.kotun.bip.net.pl.