Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

  • 3/4/2021 12:00:00 AM

WÓJT GMINY KOTUŃ

Informuje  

że od dnia 04.03.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony – część budynku zlokalizowana na działce gruntu nr ew. 355/2, 354/3, obręb Bojmie, gm. Kotuń, posiadająca wspólne wejście, stanowiąca 1 pomieszczenie o powierzchni 16 m2 oraz części wspólnej zaplecza i poczekalni - 4 m2 zlokalizowana na parterze budynku.

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: (25)641 43 15 i na stronie internetowej www.kotun.bip.net.pl.