Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 587/10 i 587/12 we wsi Kotuń

  • 2/2/2022 3:13:00 PM

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu we wsi Kotuń, gm. Kotuń, nr ew. 587/10 o pow. 0,1405 ha i nr ew. 587/12 o pow. 0,0110 ha, księga wieczysta SI1S/000025023/8, cena wywoławcza: 121 000,00 zł brutto, wadium w PLN: 20 000,00 zł.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa i właściwe terminy dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na stronie BIP https://kotun.bip.net.pl/?a=8300 oraz pod numerem telefonu (25) 641 40 25.