Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu we wsi Sosnowe

  • 5/26/2021 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że w dniu 26.05.2021r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu we wsi Sosnowe, gm. Kotuń, nr ew. 568/3, o powierzchni 0,0571 ha, księga wieczysta SI1S/00035038/9, cena wywoławcza: 17 000,00 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu i właściwe terminy dostępne na:

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c

tablicy ogłoszeń we wsi Sosnowe

na stronie BIP Kotuń

oraz pod numerem telefonu (25) 641 40 25.

  

Lokalizacja nieruchomości tutaj