Program Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny

  • 2/1/2021 12:00:00 AM

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach, którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

1.  Ochrona praw człowieka  

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie

wykluczeniu

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na

poziomie lokalnym

4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

 

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

 

Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo stronach internetowych pod adresami:

 

https://frdl.org.pl/projekty/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-wojewodztwo-lodzkie-i-mazowieckie

 

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez

konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),

Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa

Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein

i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.