Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu we wsi Sosnowe nr ew. 568/3

  • 12/10/2021 1:25:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że w dniu 10.12.2021r. ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu we wsi Sosnowe, gm. Kotuń, nr ew. 568/3, o powierzchni 0,0571 ha, księga wieczysta SI1S/00035038/9, cena wywoławcza: 15 000,00 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i właściwe terminy dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na stronie www.kotun.bip.net.pl w zakładce „urzędowa tablica ogłoszeń” oraz pod numerem telefonu (25) 641 40 25.