W terminie od 18 listopada 2021r. do 9 grudnia 2021r. Trwają konsultacje społeczne, zachęcamy do wzięcia udziału!

  • 11/18/2021 10:00:00 AM

Karta zgłoszeń oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kotuń.

https://kotun.bip.net.pl/?a=8215