Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzdazy - lokale mieszkalne

  • 9/12/2022 3:48:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje


że od dnia 12.09.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr ew.: 36/4, 36/5, 36/6 wraz z udziałami w drodze wewnętrznej - dz. nr ew. 36/7, położone we wsi Koszewnica, gm. Kotuń.


Z wykazami można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie www.kotun.bip.net.pl.