Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ew. 46/2 Jagodne

  • 12/10/2021 1:20:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że od dnia 10.12.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Jagodne - działka nr ew.: 46/2.

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie www.kotun.bip.net.pl.