Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ew. 587/10 i 587/12 Kotuń

  • 12/13/2021 2:30:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że od dnia 13.12.2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Kotuń - działki nr ew.: 587/10, 587/12.

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie www.kotun.bip.net.pl.