Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

  • 10/12/2021 12:10:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat.

Z wykazem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kotuniu