Wykazy nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

  • 10/31/2022 12:25:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że od dnia 31.10.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni, wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

obejmujące część działki nr 5 obr. Kępa, część działki nr 85 obr. Rososz oraz działkę nr 481 obr. Łączka.

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu i na stronie www.kotun.bip.net.pl.