Urząd Gminy Kotuń

Informacje na temat urzędu Gminy

Struktura organizacyjna


Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku A:


 • Referat Finansowy
 • Referat Organizacyjno-Prawny
 • Referat Rozwoju Gminy
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku B:


 • Ewidencja Ludności
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Podatki
 • Gospodarka Odpadami

Kadra Kierownicza


 • Wójt Gminy: Grzegorz Góral (25 641-43-83)
 • Skarbnik: Agnieszka Chodowska (25 641-43-89)
 • Sekretarz: Joanna Jędrzejewska (25 641-43-83)
 • Kierownik Referatu Rozwoju Gminy: Daniel Polkowski (25 641-40-25)
 • Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego: Elżbieta Jastrzębska (25 641-43-83)
 • Kierownik USC: Joanna Jędrzejewska (25 641-43-83)
 • Zastępca Kierownika USC: Grzegorz Jeleń (25 641-43-83)

Sposoby załatwiania spraw