Władze Gminy Kotuń

Informacje na temat władz Gminy

Kadra Kierownicza


  • Wójt Gminy: Grzegorz Góral (25 641-43-83)
  • Skarbnik: Agnieszka Chodowska (25 641-43-89)
  • Sekretarz: Joanna Jędrzejewska (25 641-43-83)
  • Kierownik Referatu Rozwoju Gminy: Daniel Polkowski (25 641-40-25)
  • Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego: Elżbieta Jastrzębska (25 641-43-83)
  • Kierownik USC: Joanna Jędrzejewska (25 641-43-83)
  • Zastępca Kierownika USC: Grzegorz Jeleń (25 641-43-83)