PIERWSZOMAJOWY BIEG I RAJD ROWEROWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTUŃ

  • 4/6/2022 10:20:00 AM

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w "Pierwszomajowy bieg i rajd rowerowy o puchar Wójta Gminy Kotuń", który odbędzie się 1 maja 2022 r. na TARGOWISKU "MÓJ RYNEK" w Kotuniu.
Regulamin Pierwszomajowego Biegu i Wyścigu Rowerowego o puchar Wójta Gminy Kotuń

 

ORGANIZATORZY

1. Gmina Kotuń

2. Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega

3. Patronat honorowy nad biegiem objął Wójt Gminy Kotuń - Grzegorz Góral

CEL

1. Upamiętnienie Uchwalenie Konstytucji 3 maja

2. Upowszechnianie biegania oraz jazdy na rowerze jako najprostszych form ruchu

3. Promocja Gminy Kotuń

TERMIN I MIEJSCE

1.      Pierwszomajowy Bieg i Wyścig Rowerowy o puchar Wójta Gminy Kotuń odbędzie się w niedzielę 1 maja 2022 roku,

godzina startu wyścigu rowerowego – 9:00 przy Targowisku „MÓJ RYNEK” w Kotuniu, ul. Kolejowa 62

godzina startu biegu głównego – 12:00

godzina startu NW – 12:05,

2.      Start biegu głównego oraz biegów dziecięcych usytuowany będzie na Targowisku „MÓJ RYNEK” przy ul. Kolejowej 62 w Kotuniu

3.      Wskazówki dojazdu na miejsce wydarzenia zostaną przedstawione na fejsbukowej stronie wydarzenia oraz na stronie Gminy Kotuń

4.      Trasy biegu, wyścigu rowerowego oraz NW zostaną przedstawione na fejsbukowej stronie wydarzenia oraz na stronie Gminy Kotuń

TRASA I DYSTANS

  1. Pierwszomajowy Bieg i Wyścig Rowerowy o puchar Wójta Gminy Kotuń zostanie rozegrany na dystansie:
  2. Bieg:

- bieg dziecięcy I kat.

- bieg dziecięcy II kat.

- bieg główny ok. 7.00 km

3.      Rajd rowerowy:

- AMATOR ok. 30.00 km (1 pętla)

- PRO 60.00 km (2 pętle trasy)

2. Trasa biegu będzie przebiegać:

- ul. Kolejowa (targowisko) – ul. Gorzkowskiego – teren leśny – Chlewiska – teren leśny – ul. Reymonta – ul. Krótka – ul. Partyzantów – ul. Kolejowa (targowisko)

3. Trasa rajdu rowerowego będzie przebiegać:

Targowisko „Mój Rynek” –ul. Kolejowa – ul. Gorzkowskiego – Pieróg – Cisie-Zagrudzie – Nowaki – Czerniejew – Kolonia Kłódzie – Kłódzie – Skarżyn – Ozorów – Żeliszew Podkościelny – Trzemuszka – ul. Żeliszewska – ul. Kolejowa – Targowisko „Mój Rynek”

4. Trasa biegu, NW oraz rajdu będzie oznaczona i zabezpieczona przez strażaków i wolontariuszy.

5. Bieg odbędzie się o godz. 12:00 w następujących kategoriach:

- OPEN kobiet

- OPEN mężczyzn

6. Wyścig rowerowy odbędzie się o godz. 9:00 w następujących kategoriach:

·         Rajd Rowerowy AMATOR (30 km, 1 pętla trasy)

     - OPEN kobiet

     - OPEN mężczyzn

·         Rajd Rowerowy PRO (60 km, 2 pętle trasy)

- OPEN kobiet

- OPEN mężczyzn

7. Nordic Walking

- dystans ok. 7.00km (trasa biegu)

NW odbędzie się o godz. 12:05 w następujących kategoriach:

- OPEN kobiet

- OPEN mężczyzn

UCZESTNICTWO

1.      Prawo do startu w biegu głównym mają osoby które do dnia rozgrywania zawodów ukończą 16 lat (wymagana zgoda rodziców/opiekunów)

2.      Prawo do startu w rajdzie rowerowym mają osoby, które do dnia rozgrywania zawodów ukończą 18 lat

3.      Każda z osób pełnoletnich startujących w biegu/rajdzie będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. Oświadczenia dostępne będą w biurze zawodów.

4.      Osoby biorące udział rajdzie rowerowym zobowiązane są do przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego.

5. Osoby biorące udział w rajdzie rowerowym na rowerach elektrycznych nie będą klasyfikowane

6.      Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach pokonują trasy samodzielnie a ich start będzie możliwy również po podpisaniu przez rodzica/opiekuna odpowiedniego oświadczenia o odpowiedzialności za udział.

7.      Zawodnikom startującym w NW, przysługują wszystkie świadczenia i tak jak biegacze zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i wniesienie opłaty startowej.

8.      Każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w biegu za pośrednictwem drogi mailowej: tomekskora2014@gmail.com lub nr. tel.: 602 505 560 oraz do wniesienia opłaty startowej w wysokości 30 zł. do końca 15 kwietna b.r. na konto bankowe: Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega: nr 54 1750 0012 0000 0000 3985 2454.

9.      W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz kategorię, miejsce i datę uczestnictwa (np. Katarzyna Kowalska, rajd rowerowy AMATOR, Kotuń 1 maja 2022 r.)

10.      Wysokość opłaty startowej:

BIEG GŁÓWNY - 7km

30 PLN, płatne do 15 kwietnia 2022 r.

50 PLN płatne w biurze zawodów w dniu wydarzenia

 

RAJD ROWEROWY Amator (30 km) oraz Pro (60 km)

30 PLN, płatne do 15 kwietnia 2022 r.

50 PLN płatne w biurze zawodów w dniu wydarzenia

 

NORDIC WALKING

30 PLN, płatne do 15 kwietnia 2022 r.  

50 PLN płatne w biurze zawodów w dniu wydarzenia

 

BIEG DZIECIĘCY

10 PLN, płatne do 15 maja 2022 r. 

20 PLN płatne w biurze zawodów w dniu wydarzenia

 

11.    Opłata startowa nie podlega zwrotowi!

12.    Biuro zawodów zlokalizowane na targowisku „MÓJ RYNEK” w Kotuniu przy

ul. Kolejowej 62 będzie otwarte od godz. 8:00

13.    Organizator ustala limit startujących zawodników na:

Bieg główny – 100 osób

Rajd rowerowy AMATOR – 50 osób

Rajd rowerowy PRO – 50

NW – 50 osób

Bieg dziecięcy - 50 osób

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

1. W Ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma: numer startowy, agrafki, posiłek regeneracyjny oraz medal pamiątkowy po ukończeniu biegu.

2. Osoby nagrodzone w kategoriach open otrzymają puchary i upominki ufundowane przez organizatora.

3. Przewidziano następujące kategorie:

- Bieg główny: Kategoria open 1-3 K, M

- Rajd rowerowy: Kategoria open AMATOR 1-3 K, M

- Rajd rowerowy: Kategoria open PRO 1-3 K, M

- Bieg Dziecięcy: I Kategoria 2013 i młodsze, 1-3 K, M

- Bieg dziecięcy: II Kategoria 2012 i starsze do 16 r. ż., 1-3 K, M

- Nordic Walking: Kategoria Open 1-3 K, M

4. Ilość nagród będzie uzależniona od pozyskanych sponsorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zapewnia na placu wydarzenia opiekę medyczną w postaci punktu pielęgniarskiego

2.      Organizator nie zapewnia ubezpieczenia w czasie trwania imprezy.

3.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione bez opieki

4. Każdy uczestnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego w widocznym miejscu najlepiej z przodu, w przypadku rajdu – możliwość umieszczenia numeru na rowerze (widoczne miejsce z przodu).

5. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz przedstawionych kategorii wiekowych z powodu braku zawodników wymaganych do danej klasyfikacji.

Program imprezy :

godz. 8:00 otwarcie biura zawodów

godz. 9:00 start rajdu rowerowego AMATOR oraz PRO

godz. 10:30 start biegu dzieci

godz. 12:00 start biegu głównego

godz. 12:05 start NW

godz. 13:30 część charytatywna, licytacje na rzecz chorej dziewczynki z terenu gminy Kotuń

godz. 14:00 dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy