Świadczenia Rodzinne, Alimentacyjne Oraz 500+

  • 9/20/2019 11:30:00 AM

Informacja od GOPS:

świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz 500+ będą wypłacane od dziś tj. 26 września 2019 r.